Czy muszę być pełnoletni/a aby podjąć pracę?

Tak, tylko osoby, które ukończyły 18 lat mogą wyjechać do pracy w Holandii za pośrednictwem naszej firmy.