Podatki

ZWROT PODATKU Z HOLANDII

Każda osoba zatrudniona w Holandii za pośrednictwem naszego biura otrzyma zestawienie roczne, tzw. Jaaropgaaf. Na podstawie tego dokumentu można rozliczyć się z podatku holenderskiego.

Podatek holenderski

Do rozliczenia podatku holenderskiego potrzebne będą:

 • Jaaropgaafy od wszystkich pracodawców holenderskich oraz jeśli ktoś przebywał na zasiłku dla bezrobotnych lub chorobowym również jaaropgaaf z UWV,
 • Kopia dowodu osobistego,
 • Potwierdzenie numeru konta, którego jest się właścicielem (dokument nie starszy niż 2 m-ce),
 • zaświadczenie o dochodach w Polsce,
 • Rozliczając się należy podać łączny okres zatrudnienia w Holandii w danym roku.

O zwrot podatku holenderskiego mogą się Państwo ubiegać nawet do pięciu lat wstecz (w 2024 za lata 2019-2023).

Całkowity koszt usługi wynosi 250 do 350PLN.

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA W HOLANDII

Dodatek zdrowotny Zorgtoeslag

O dodatek zdrowotny za rok 2023 można wnioskować maksymalnie do 31.08.2024.

Istnieje również możliwość ubiegania się o dodatek za rok bieżący od razu po rozpoczęciu pracy w Holandii. Wymagane dokumenty:

 • kopię jarografu lub jarografów za dany rok,
 • Polisa/polisy ubezpieczeniowe lub/i zestawienie okresów ubezpieczeniowych.

Koszt całkowity to 300 PLN.

Osoby, które zakończyły pracę w Holandii, a otrzymują dodatek zdrowotny musza pamiętać o jego zatrzymaniu. Usługa ta kosztuje 100 PLN.

Extra zwrot na dziecko

Osoby zatrudnione w Holandii w roku 2019 mają możliwość ubiegania się o extra zwrot na dziecko do 12 roku życia. Korektę zwrotu można składać przez cały rok.

Korekta roku 2019 ulega przedawnieniu 31.12.2024.

Warunki, aby otrzymać extra zwrot na dziecko:

 • dochód z Holandii musi przekroczyć kwotę 4800 €,
 • wspólne zameldowanie z dzieckiem przez okres minimum 6 miesięcy,
 • dziecko w danym roku miało nie więcej niż 12 lat,
 • nie pobierano rozłąki w danym roku.

Koszt usługi to 500 PLN za dany rok.

Rozłąkowe z Holandii

Osoby które pracowały w Holandii mogą starać się o tzw. rozłąkowe czyli dodatkowe pieniądze dla współmałżonka. Taki wniosek można składać za ostatnie 5 lat. Czas oczekiwania na rozłąkowe wynosi ok. 12 miesięcy. Aby współmałżonek otrzymał rozłąkę, powinien mieć bardzo niskie lub zerowe dochody oraz należy być zameldowanym pod wspólnym adresem przez min. 6 miesięcy w danym roku. Partner nie może osiągać żadnego dochodu w Holandii. Co ważne, powinien mieć nadany własny numer BSN.

Wysokość rozłąki zależy od roku urodzenia i roku podatkowego. Zatem maksymalnie:

 • za rok 2023 przysługuje 3070 Euro (urodzeni przed 1963 r.) lub 0 Euro (urodzeni w i po 1963 r.)
 • za rok 2022 przysługuje 2888 Euro (urodzeni przed 1963 r.) lub 193 Euro (urodzeni w i po 1963 r.)
 • za rok 2021 przysługuje 2837 Euro (urodzeni przed 1963 r.) lub 377 Euro (urodzeni w i po 1963 r.)
 • za rok 2020 przysługuje 2711 Euro (urodzeni przed 1963 r.) lub 543 Euro (urodzeni w i po 1963 r.)
 • za rok 2019 przysługuje 2477 Euro (urodzeni przed 1963 r.) lub 661 Euro (urodzeni w i po 1963 r.)

Wymagane dokumenty:

 • kopia paszportu lub dowodu osobistego (tylko wtedy gdy nie masz konta w Holandii),
 • Numery BSN obu osób,
 • jeśli współmałżonek rozliczał się już za dany rok, to kopia decyzji o zwrocie podatku Aanslag lub holenderskiej deklaracji podatkowej, jeśli się nie rozliczał to wystarczy Jaaropgaaf
 • konto bankowe w formie IBAN,
 • kopia aktu małżeństwa (wersja międzynarodowa trzyjęzyczna),
 • zaświadczenie o dochodach w Polsce.

Uwaga, jeśli współmałżonek nie posiada numeru BSN do rozliczenia potrzebne będą:

 • kopia ważnego paszportu/dowodu osobistego obojga małżonków (dowód z obu stron, paszport – strona ze zdjęciem),
 • zaświadczenie o zameldowaniu w kraju przetłumaczone na j. angielski, niemiecki lub niderlandzki,
 • jeśli współmałżonek rozliczał się już za dany rok, to kopia decyzji o zwrocie podatku Aanslag lub holenderskiej deklaracji podatkowej, jeśli się nie rozliczał to wystarczy Jaaropgaaf,
 • kopia aktu małżeństwa (wersja międzynarodowa trzyjęzyczna) lub
 • kopia aktu urodzenia wspólnego dziecka (unijna) lub
 • kopia aktu notarialnego wspólnej nieruchomości.

Koszt usługi 350 PLN lub 500 PLN (dla osób nie posiadających numeru BSN).

Kinderbijslag, czyli holenderski zasiłek rodzinny

Osoby pracujące w Holandii, utrzymujące dzieci do lat 18, mogą starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego Kinderbijslag. Zasiłek rodzinny przeznaczony jest na pokrycie kosztów utrzymania i opieki nad dziećmi. Wniosek można składać w każdej chwili – urząd nadpłaci zasiłek za ostatnie 4 kwartały od momentu złożenia wniosku, potem będzie płacił regularnie co kwartał. Czas oczekiwania na przyznanie świadczeń rodzinnych wynosi zazwyczaj od 3 do 12 miesięcy. Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego za dany kwartał jest fakt wykonywania pracy w pierwszych dniach kwartału oraz utrzymywanie dzieci- kwota poniesionych kosztów tytułem utrzymania 1 dziecka powinna wynosić kwartalnie minimum 422 euro.

Potrzebne dokumenty:

 • kopia paszportu lub dowodu osobistego oraz PESEL każdego członka rodziny,
 • nazwa/y i adres/y pracodawcy/ów w Holandii oraz okresy pracy wszystkich firm z ostatnich 12 miesięcy,
 • konto bankowe w formie IBAN,
 • unijny akt małżeństwa i akt urodzenia dzieci,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu rodziny.

Koszt usługi: 400 PLN.

Dodatek na dzieci Kindgebonden budget.

Osoby pracujące w Holandii, posiadające dzieci poniżej 18 roku życia, które miały przyznany zasiłek rodzinny Kinderbijslag mogą starać się o dodatkowe pieniądze w postaci Kindgebondenbudget (dodatku dla dzieci). Wysokość dodatku zależy od osiągniętego dochodu, wieku oraz ilości dzieci. Im wyższy dochód, tym niższy dodatek.

Za aktualny rok wniosek możesz składać w każdej chwili. Za rok 2023 wniosek można składać do 31 sierpnia 2024.

Koszt usługi 300 PLN.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat rozliczeń zapraszamy do naszych biur na terenie kraju, bądź zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowy: [email protected].

OBOWIĄZEK PODATKOWY W HOLANDII

Obowiązek rozliczenia się z podatku holenderskiego ma każda osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:

 • otrzymała wezwanie do rozliczenia z urzędu, tj. list zatytułowany „Aangiftebrief”,
 • otrzymała z urzędu formularz o nazwie „C-biljet” (papierowa książka w dużej niebieskiej kopercie), ewentualnie druk M,
 • nie otrzymała żadnego z w/w pism, ale zapłaciła więcej niż 45€ podatku (sprawdź loonheffing/loonbelasting na swoim Jaaropgave).
 • chcesz ubiegać się o dodatek Zorgtoeslag lub Kindgebondenbuget (zazwyczaj dodatku można otrzymać więcej niż zwrotu podatku, więc WARTO) Warto dopełnić stosownych formalności, aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemności i problemów prawnych.

ROZLICZ PIT W POLSCE

Jeśli jesteś na stałe zameldowany i posiadasz centrum życiowych interesów w Polsce powinieneś rozliczyć się w polskim urzędzie skarbowym. Służy do tego PIT-36 + PIT ZG. Uzyskanie zwrotu z Holandii lub rezygnacja z rozliczenia nie zwalnia Cię z obowiązku rozliczania się w Polsce! Pomoc w rozwiązaniu tej kwestii znajdą Państwo u naszego partnera, kancelarii podatkowej Legis. Nasz partner specjalizuje się w rozliczaniu PIT dotyczących:

 • obowiązku rozliczenia wszystkich dochodów zagranicznych w kraju zamieszkania (Polska)
 • stosowania ulgi abolicyjnej odliczając podatek zapłacony za granicą
 • stosowania odliczenia: ulga prorodzinna na dzieci i ulga internetowa

PRZEJDŹ DO FORMULARZA ONLINE

Cennik rozliczeń PIT:

 • rozliczenie PIT z dochodami krajowymi - 80zł - 150zł
 • rozliczenie PIT z dochodami zagranicznymi - 150zł
 • rozliczenie PIT z przychodami z najmu – 150 zł
 • rozliczenie PIT - zwrotu podatku dochodowego pobranego przez polski bank związane z rentą niemiecką lub opodatkowane osobiście -korekty PIT od 2018 r - 150zł /rok

ULGA ABOLICYJNA

Jeśli Ograniczenie ulgi abolicyjnej to jedna ze zmian podatkowych wprowadzonych przez polski rząd od 1 stycznia 2021 r. Ulga abolicyjna przysługuje polskim rezydentom podatkowym, którzy rozliczają się z dochodów z zagranicy metodą proporcjonalnego odliczania. Według nowych przepisów maksymalna wysokość ulgi abolicyjnej będzie wynosić 1360 zł, przy czym z ulgi skorzystają ci, w przypadku których zagraniczny podatek jest niższy, niż ten, który należałoby zapłacić w Polsce. Jeśli jego wysokość nie przekroczy 1360 zł – wtedy nadal będzie można skorzystać z ulgi w pełnej kwocie. Powyżej tej kwoty, podatek wylicza się po odjęciu ulgi w wysokości 1360 zł. Spośród osób pracujących w Holandii i rozliczających PIT ZG w Polsce, aż 97-99 % podatników nigdy nie korzystało z tej ulgi i zmiana podatkowa nie będzie ich dotyczyła, ponieważ zagraniczny podatek pokrywał podatek należny w Polsce. Ewentualność pojawia się w momencie, gdy dodatkowo osiągamy dochody w Polsce. Zobowiązania wobec polskiej skarbówki można jednak zmniejszyć m.in. poprzez stosowanie odpowiednich ulg i odliczeń w rozliczeniu podatkowym. Odlicza się np. 30% diety zagranicznej od osiągniętego dochodu z tytułu pracy wykonywanej za granicą. Osoby poniżej 26 roku życia zwolnione zostały z podatku dochodowego i nie muszą się przejmować wprowadzonymi zmianami. Więcej informacji :https://azdoradztwo.pl/aktualnosci/ulga-abolicyjna-nie-taka-straszna/